BRIGITTE VERDONK
Psychotherapeute en supervisor

Vorm geven
in interactie

Ik werk vanuit Interactionele Vormgeving.

Deze therapiestroming integreert elementen uit onder meer de gedragstherapeutische en de cognitieve benadering, de existentieel/experiëntiële, de systeemtheoretische en de contextuele benadering en de transpersoonlijke benadering van psychotherapie. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.

Vanuit die veelheid en verscheidenheid aan inzichten ga ik op zoek naar de ingang die het best past bij jou en bij jouw of jullie hulpvraag, zodat we op een vruchtbare manier kunnen samenwerken.

Ik combineer gesprekstherapie met creatieve werkvormen.

Deze therapiestroming integreert elementen uit onder meer de gedragstherapeutische en de cognitieve benadering, de existentieel/experiëntiële, de systeemtheoretische en de contextuele benadering en de transpersoonlijke benadering. aaaadfjdksajf ajdfkljads;kfjlkasdjfa akdjf;ladskjjjjjjjjjjjjjjjjjf adjkfljddddddddddddddddddd